Awareness through the bodyawareness through the body

Voorwaarden Awareness Yoga Nidra - Awareness Through the Body.

Voor wie zijn de algemene voorwaarden?

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor iedereen die deelneemt aan een training, coaching of activiteit die door Awareness Yoga Nidra - Awareness Through the Body georganiseerd wordt.

Samen vinden we een oplossing

Mocht je op enige manier ontevreden zijn of over de (inhoud van de) georganiseerde activiteiten, ben je niet in staat aan je verplichtingen te voldoen of heb je een ander aan ons verbonden probleem, verzoeken wij je contact met ons op te nemen. Wij doen hetzelfde. Mochten wij door een onvoorziene omstandigheden tijdelijk niet in staat zijn om aan onze verplichtingen te voldoen zullen wij contact met je opnemen met als doel tot een gezamenlijke oplossing te komen.

Gezondheid

Je bent zelf verantwoordelijk voor je gezondheid. Dat houdt in dat je zelf let op de grenzen van je eigen kunnen. Als je gezondheidsklachten hebt of twijfels hebt over je deelname, meld dit dan aan de begeleider, trainer of coach, zodat er overlegd kan worden over je situatie en er mogelijk rekening met je gehouden wordt. Wij vragen je in ieder geval om zwangerschap of psychische klachten vooraf te melden.

Vertrouwelijkheid

Wij gaan strikt vertrouwelijk om met de door jou gedeelde informatie, Deze wordt niet met niet met derden gedeeld, tenzij jij daar toestemming voor geeft of de rechter ons dat beveelt.

Eigen risico en aansprakelijkheid

Deelname aan de door Awareness Yoga Nidra - Awareness Through the Body georganiseerde activiteiten geschiedt volledig op eigen risico. Wij begeleiden en faciliteren het proces naar beste kunnen. Je bent zelf verantwoordelijk voor de invulling en het resultaat van het proces. Awareness Yoga Nidra - Awareness Through the Body kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen en/of blessures, geestelijke of andersoortige schade die ontstaan is tijdens of als gevolg van je deelname. Als een rechter van mening is dat wij toch aansprakelijk zijn, beperken wij dit tot de directe schade. Ook zijn wij niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van jouw eigendommen.

Inschrijving, betaling en annulering

Je schrijft je in voor deelname aan de volledige activiteit. Tijden en tarieven staan vermeld op de website of zijn in de offerte verstrekt (inclusief eventuele BTW). Na inschrijving ben je verplicht tot betaling. Annulering van trainingen kan tot uiterlijk één week voor aanvang. Annulering van een individuele trainingssessie kan tot uiterlijk twee dagen voor aanvang. We verzoeken je om het bedrag op het aangegeven tijdstip aan ons te voldoen (bij groepstrainingen voorafgaand aan de training en bij individuele trainingen twee weken na de factuurdatum). Als betaling uit blijft en we niet onderling tot een oplossing kunnen komen, zijn wij genoodzaakt om de vordering uit handen te geven en de in de ‘Wet normering buitengerechtelijke incassokosten’ opgenomen kosten in rekening te brengen.